Styret

Styret 2020-2021:

Fredrik Konstad, leder

Tlf. 070 512 2590

Anders Zadik, nestleder

Tlf. 070 62 00 436

Lars Öst, styremedlem

Tlf. 070 320 4948

Arne Michalsen, styremedlem

Tlf. 076 214 7271

Åge Anthonse, styremedlem

Tlf. 0047 902 148 38

Uolevi Paukinaho, styremdelem

Tlf. 0047 413 504 14

Marit Thesen, sekretär

Tlf 0047 970 86 768Aase Brorstuen, 1. varamedlem

Tlf.0047 412 76 355

Vidar Schartau, 2. varamedlem

Tlf. 070 872 40 50