historie

Kommunen, historien og næringslivet i Kristinehamn

Kristinehamn, vår vertskommune:


Opprinnelsen til byen var havn og markedsplass og strategisk beliggenhet til riksveg mellom Sverige og Norge. Kristinehamn ble egen by i 1582 under navnet Bro (Broo), men allerede i 1584 mistet stedet sine byrettigheter. Ikke før i 1642 fikk stedet igjen sine byrettigheter under navnet Christinehamn (oppkalt etter dronning Kristina). Byvåpenet symboliserer båttypen bojort, en båttype som fraktet råmalm fra Berglslaget og til Gøteborg, for videre frakt ut i den store verden. Ja faktisk var Kristinehamn så sentral at verdensprisen på jern ble satt her i kommunen. Kristinehamn har en unik skjærgård med stor aktivitet, bl.a. ligger den kjente Picassoskulpturen her (besøkes av omlag 1,2 mill. turister hvert år). Den norske kunstneren Carl Nesjars vennskap med Picasso førte denne 15 meter høye skulpturen til byen (etter at Nesjars norske hjemkommune hadde takket nei), og et samarbeide med Kristinehamnmaleren Bengt Olson takket Kristinehamn ja til monumentet.. Carl Nesjar har også laget en vannskulptur i Kristinehamn, som ligger ved kanalen utenfor Ølme Divershandel.


Kristinehamn har innendørs fotballarena og nytt innendørs svømmeanlegg og har i de senere år hatt stor byggeaktivitet med nye boliger.


Kristinehamns norske vennskapsby er Farsund. Kristinehamn har 23.808 innbyggere (2010).Kristinehamn teater, i sin tid Varmlands største bygget i 1902 og revet i 1968 i dag kjenner vi til varehuset Lyran

Kristinehamn før og nå.......

Djurgården, fra bygging av de første blokkene på området.


Initiativet til Kristinehamns første forstad ble godkjent i mai 1918 og tometne ble da solgt for kr 100,- pr. stk.Det var noen kjente profiler bl.a. Theodor "Hajen" Holmberg (kallenavnet Hajen kommer fra at hans far opprinnelig kom fra Hajstorp, Gøta kanal) og en annen som het Karl Bjørn. En dag kom rektor Landor forbi der Hajen bygde sitt nye hus og spurte hva plassen skulle hete .... den skal hete Djurgå'rn, hvorfor akkurat Djurgå'rn Jo sa Hajen, for det første bor det Bjørn her og for det andre bor jeg Hajen her og for det tredje vrimler det av vegglus her - så derfor ble det som vi kjenner i dag Djurgården, og Djurgårdsplatået

 

Gustafviks Herrgård på folkemunne kalt «Slottet» og har en beliggenhet ved sjøen, ikke langt fra E-18. Gården Vik ble første gang nevnt i år 1425 i et brev på pergament, som i dag finnes bevart i Riksarkivet. I 1551 deles gården i Västervik og Östervik.


Adelsmannen Crispin Flygge ble eier til Västervik i 1660. Videre i 1736 kjøpte brødrene Linroth, og gården kom inn i en glansfull periode. Etter at kong Gustaf III's besøk i 1772 endres, etter kongens forslag, navnet til Gustafsvik.


Överstelöjtnant Georg Adelsparre, var befals haver for Västra armèn og startet i mail 1809 et opprør mot kong Gustav IV Adolf, ved og okkupere Karlstad og marsjere mot Stockholm for og avsette kongen. På sin vei fra Karlstad innbød kaptein C.A. Linroth han til Gustafsvik, der den 49 gamle offiseren forelsket seg i husets 24 år gamle datter Lovisa.


Opprøret mot kongen «falt i fisk» og Adelsparre glemte ikke sin kjærlighet og høsten 1809 sto bryllupet på Gustafsvik og paret ble eier av godset. Habygde også Ôstervik kapell, som idag har omvisning i sommersesongen og er verd et besøk.


Etter at gården gikk ut av familien Adelsparre overtok vinhandler C.G.Platin i 1886 og godset gikk inn i en storhetstid. Sønnen Otto engasjerte den kjente arkitekten Isak Gustaf Clason (som hadde tegnet Mårbacka og Nordiska Museet) til en omfattende restaurering og fikk en slottslignende utseende i tre etasjer med klokketårn og fløybyggbinger, med over tjue rom.


I årene 1902-1926 var det flere eiere til godset. Mellom 1926 og 1957 var Gustafsvik familien Gyllenbergs hjem.

I 1957 overtok Kristinehamn Kommune herregården og den sto tom i over ti år og et betydelig forfall var begynt.

I 1967 brant hovedbygningen ned, etter at to ungdommer fra Karlstad hadde anlagt bål inne.

I dag huser eiendommen rideskole.Båtsportens mekka i Kristinehamn


Albin Motor ble etablert i 1899 og produserte sin første båtmotor i 1906, og på 1950 tallet kom båtproduksjonen i gang, med seilbåter og fritidsbåter/motorbåter. Etter en Amerikatur på starten av 1960 tallet kom ideen om plastbåter og serieproduksjon og i 1970 produserte man over 1.000 båter, og det var starten til «gullårene» med stadig vekst og eksport fra fabrikken i Kristinehamn. Av den for mange kjente båtmodellen Albin 25 Family Cruiser ble det produsert over 5.000 båter av. Men i 1980 var det hårde tider, hvor sviktende salg, høy rente etter investeringer i produskjonsanlegg i Kristinehamn det som fikk selskapet til å varsle oppsigelse av omlag 150 ansatte. Dette var begynnelsen til konkurs. I 1982 ble Nye Albin Marin, med nye eiere, startet og flyttet til Visby på Gotland og derved var en 90 år gammel industrihistorie over.


Skipsrederen fra KristinehamnAxel Broström var født i Kristinehamn 1838 og i knappe tider kastet han seg ut i arbeidslivet i en alder av 16 år, og startet som hestegutt og avanserte til faktor i Kristinehamns storbedrift, C. A. Hageberg, som drev med utskiping av jernmalm fra Kristinehamn.


I 1865 kjøpte Axel galeasen Mathilde, som skulle bli starten til et av Sveriges største rederier. I 1882 flyttet Axel Broström til Gøteborg, men alikevell hadde rederiet sitt hovedkontor i Kristinehamn. Rederiet hadde etterhvert store og inflydelsesrike eierandeler i Svenske Amerikalinjen og Orientlinjen, med flere, samt eide Eriksbergs Varv i Udevalla, som i sine velmaktsdager hadde omlag 6.000 ansatte.

Axel Brostrøm gikk bort i 1905 og sønnen Dan tar over ledelsen. Brostrømskonsernet var ledende Svenske rederi med skip på alle verdenshav og hadde i sin over 100 år historie flere hundre skip i drift. I 1970 opplever vi skipsfartskrisen som gjør at konsernet splittes opp og deler selges ut og i 1992 selges restene. Og derved var en gründerhistorie fra Kristinehamn over. Det skal også nevnes at vi noen kvartaler nedenfor Djurgården har et staselig bygg i Fermgatan 2, som var Axel Brostrøms hjem, og hvor enken, i 1916 donerte til kommunen under navnet Axel Broströms Stiftelse, her står også en byste av Axel Broström i hagen. Eiendommen er i dag hjem, for sjøfarende fra Varmland.


Casco, limet vi alle kjenner

eller rett firmanavn Akzo Nobel Bygglim AB, har et ikke utbetydelig anlegg i Kristinhamn, som produserer trelim til industimarkedet og privatmarkedet. Casco ble grunnlagt i 1928 av Lars Amundsen (sydpolfarer) og Marcusd Wallenberg.


Rolls Royce

Rolls Royce Marine har to produksjonsanlegg i Kristinehamn som produserer skipspropeller, og er kommunens største private arbeidsplass med omlag 390 ansatte, og en omsetning på 2 milliarder svenske kronor.


Backhammar

Papirprodusenten Nordic Paper AS, (norsk firma) eier tidligere Backhammar Brug, som produserer kraftpapp, søppelsekker og pappkasser – en årlig produksjon på ca 170.000 tonn og 230 ansatte


Scana, Bjørneborg

norsk eiet stålverk